Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!

№ 62 29-нчы июнь 2020 ел
Түбән Кама муниципаль районы Афанас авыл җирлегенең Җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдә-ләренә үзгәрешләр кертү проекты буенча гавами тыңлаулар билгеләү турында

«Документлар» - «Халык тыңлаулары» бүлегеннән документны алырга